Závěrečné práce

MĚSTSKÝ BAZÉN SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA

Parachin Daniel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh veřejného městského bazénu v Praze na Smíchovské náplavce. Předmětem návrhu je krytý 50m bazén; úvaha o dalších funkcích městského bazénu; pochopení místa a jeho návrh v kontextu města a okolí. Konkrétní návrh představuje: řešení prodloužení nábřeží; propojený soubor staveb, klenuté železobetonové haly a lázeňského domu, s vnitřní zahradou

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.