Závěrečné práce

MĚSTSKÝ BAZÉN SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA

Watersová Lenka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh městského bazénu a urbanistického řešení navazujícího okolí na Smíchovskou náplavku. Cílem projektu je dokončit nábřeží tak, aby zůstalo veřejné. Navrhuji kompaktní městský bazén a přilehlý veřejný park v nivě. Bazén s duchem lázní, který umožňuje jak trénink sportovních klubů, výuku školních dětí, tak možnost jít si jen tak zaplavat po práci či odpočinout s výhledem na Vyšehrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.