Diplomové práce

HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE)

Zuzana Obrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je analýza a následné doplnění stávající struktury zástavby v Praze - Holešovicích. Zvýšená pozornost je věnována návrhu a revitalizaci vltavského nábřeží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.