Diplomové práce

KNIHOVNA PRO TECHNICKOU UNIVERZITU VE VÍDNI

Osipava Veranika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce je zaměřena na návrh nové budovy knihovny Vídeňské technické univerzity, která stávající budovu doplní o nové funkce, potřebné pro knihovnu 21.století a pro které existující knihovna nemá prostorové kapacity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.