Diplomové práce

SOKOLOVNA 21. STOLETÍ

Strnadel Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je rekonstrukce a přístavba sokolovny ve Valašském Meziříčí. Studie řeší hmotovou koncepci budovy, její návaznost na blízké okolí a jeho revitalizace, provozní uspořádání a materiálové řešení interiéru. Práce se zabývá označením a řešením funkčních problémů, které současný stav budovy vykazuje. K tomu uplatňuje současné architektonické principy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.