Diplomové práce

TRANSFORMAČNÍ ÚZEMÍ V PRAZE

Suk Ondřej

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh se zabývá územím Motola, v blízkosti mimoúrovňového křížení ulic Plzeňská a Bucharova. Místo má výrazně porušený charakter velkým dopravním zatížením i překotným vývojem v průběhu dvacátého století, kdy bylo zcela přetvořeno soustavou nekoordinovaných těžkotonážních zásahů. Stěžejním motivem projektu je přeměna periferního shluku budov podél dopravního tahu ve skutečnou městskou třídu, uvozující příjezd do Prahy ze západního směru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.