Závěrečné práce

VLAK VE MĚSTĚ

Křenková Sylvie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce ověřuje možnosti revitalizace železničních brownfieldů skrze přeměnu železniční dráhy z bariéry na šev, který území sceluje. Vychází ze širších úvah na téma vlak a město a z úvah o jejich vzájemném vztahu a možné symbióze. Výstupem je případová studie revitalizace železničního trojúhelníku Bělehradská v Nuslích, která nastavuje měřítko, strukturu, hustotu a funkce území a artikuluje hodnoty na výhledové linii, která prostupuje územím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.