Závěrečné práce

RECYKLACE A ZNOVU POUŽITÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ

Dalibor Matěj

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Analytická část diplomové práce zkoumá možnosti, způsoby a praxi recyklace stavebních materiálů. V návaznosti na problematiku stavebních odpadů je dále navržen polyfunkční azylový dům. Při návrhu byly prověřovány stavební i architektonické možnosti znovu použitých materiálů. Dům je navržen do stupně studie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.