Závěrečné práce

PRAHA VELESLAVÍN - NÁVRH VIZE BUDOUCÍHO ROZVOJE MĚSTA

Fictumová Ludmila

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zaměřuje na území historické vesnice Veleslavín a její vazby na okolí. Zkoumá očekávaný vývoj oblasti. Důležitým tématem je plánovaná modernizace železniční trati a vlakové spojení Veleslavína s Letištěm Václava Havla. V praktické části nabízí práce pohled na možnost, kdy se návrhem urbanistické struktury posílí charakter jednotlivých částí území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.