Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Návrh pavilonu

BcA. Aneta Krutilová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je tvarové zpracování návrhu prostoru pavilonu neboli terasy nedaleko Prahy v obci Zlenice. Součástí je návrh vybavenosti terasy, výběr materiálu s důrazem na konstrukční řešenía splnění požadavků zadavatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.