Závěrečné práce

Návrh pavilonu

BcA. Aneta Krutilová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je tvarové zpracování návrhu prostoru pavilonu neboli terasy nedaleko Prahy v obci Zlenice. Součástí je návrh vybavenosti terasy, výběr materiálu s důrazem na konstrukční řešenía splnění požadavků zadavatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.