Závěrečné práce

ČESKÝ DŮM NA TAIWANU

Košutová Katarína

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa zaoberá doplnením proluky v huste osídlenom meste. Český dom v Taipei je stelesnením medzinárodných vzťahov medzi krajinami Česko a Taiwan. Je priateľský, otvorený, prístupný. Mestu prináša nový verejný priestor, verejne prístupné funkcie ako je reštaurácia, obchod, knižnica, sál… Nad verejnou časťou sídli konzulát.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.