Výstava ateliérových prací

Střekov

Kristýna Rejsková, Sylvie Tesková

Anotace

Střekov je část statutárního a krajského města Ústí nad Labem. Jeho řešená spodní část leží na pravém břehu Labe, ve středu kotliny tvarované Mariánskou skálou, vrchem Ořechovka a terénním výběžkem, na němž se nad řekou tyčí hrad Střekov. Území je od městského centra odděleno řekou, od zbytku Střekova průmyslovým areálem a železnicí, jejíž rameno navíc přetíná spodní Střekov na další dvě části. V rámci řešení polohy nového náměstí jsme se zabývaly touto rozdrobeností a postupováním od celku k řešenému bloku jsme vytvořily vizi dostavby města, na jehož pozadí se bude život ve veřejném prostoru odehrávat. Identitu a jednotící prvek pro obě Střekovské části jsme po několika pokusech o návrh dominanty, která bude konkurovat stavbě sila a morfologickým útvarům, nalezly v prosté linearitě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel