Závěrečné práce

MEZI VĚŽÍ A MRAKODRAPEM

Spálenská Karolína

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem výškového domu na místě dnešního nákladového nádraží Libeň. Hmota domu vychází z velkého měřítka okolních staveb, přičemž je tvořena dlouhou třípodlažní hmotou s komerčními prostory a kancelářemi a příčnými hřebínky s věžemi, ve kterých se nacházejí byty. Nejvyšší věž dosahuje 15 nadzemních podlaží. Dům nabízí širokou škálu bytů a hierarchii venkovních prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.