Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Série nožů

Derková Alžběta

Design, Bakalářská práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem série tří kuchyňských nožů, které tvarově vychází z japonských nožů a současně mají osobitý vzhled. Chtěla jsem ve své práci zachovat něco z dlouhé tradice japonského nožířství a současně reflektovat potřeby a zkušenosti evropských uživatelů. Výsledkem je syntéza japonského a evropského přístupu. Návrh se zaměřuje na ergonomii, volbu vhodných materiálů i odpovídající estetické provedení. Důraz je také kladen na vzájemnou provázanost jednotlivých nožů v sérii a vytvoření jednotného výrazu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.