Výstava ateliérových prací

RADNICE NA KUBÁNSKÉM NÁMĚSTÍ

Bc. Alla Rozum

Anotace

Budova je navržena jako reakce na místní kontext. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření minimalistické formy, která by se harmonicky zapadla do městského konceptu. Kompozice parku má výrazný centralizovaný charakter, a proto bylo rozhodnuto tuto osu zachovat a zdůraznit ji objemem budovy. Součástí projektu byla také rekonstrukce parku v modernějším designu s odmítnutím centrálních průhledných linií. Hlavní myšlenkou parku je tzv. zelený koberec s definicí hlavních tras pohybu lidí. Projekt zachovává hlavní směry pohybu lidí téměř beze změn, což chrání původní koncept parku a okolního prostoru. Samotná budova je obložena panely neutrálních barev pro maximální začlenění do kontextu, ale vnitřní prostor atria je převážně obložen dřevěnými materiály, aby byla zdůrazněna změna atmosféry a vytv

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský