Závěrečné práce

Bytový dům na pomezí, Humpolec

Havelcová Barbora

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem mé bakalářské práce bylo nabídnout nové možnosti bydlení pro rozrůstající se město, dobře dostupné pro pohyb ve městě kde nefunguje hromadná doprava. Součástí komplexu je také polosoukromý vnitroblok s vegetací, s možností zřízení komunitní zahrady pokračující dál v ovocný sad. Odkazuje tak na fenomén zahrádek v okolí ulice Lužická a trend domácího pěstování potravin. Při návrhu hmoty bylo hlavním cílem vytvoření příjemného bydlení v centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.