Závěrečné práce

Práce s veřejným prostorem

Tomášková Kateřina

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce Oáza se zabývá návrhem pítka. Cílem je vytvořit design, který bude působit moderně a rozšíří stávající nabídku trhu o něco nového. Pevnou součástí konstrukce je nádoba na přebytečnou vodu, jež slouží zvířatům. Pítko umožňuje pití přímo do úst i natočení vody do lahve. První část práce se zabývá rešerší trhu i komponentů ze kterých se pítko skládá. Následně je popsán průběh navrhování i konečná podoba modelu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.