Závěrečné práce

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU STATENICE

Helena Vaňková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obec Statenice se podobně jako mnoho dalších sídel v zázemí velkých měst potýká s problémy absence občanské komunity a nedostatek veřejné vybavenosti. Přitom zámecký areál, který byl dříve centrem a těžištěm obce, je nevyužíván a v havarijním stavu. Barokní zámek s hospodářským dvorem, jehož části jsou navíc památkově chráněny, představuje ideální prostory pro umístění pro obec důležitých provozů, které by snad mohly iniciovat tvorbu komunity. Tento projekt si klade za cíl rehabilitovat významnou památku a prověřit jakým způsobem může areál zámku udržitelně naplnit potřeby obce tak, aby byla zhodnocena jeho historická hodnota a architektonická jedinečnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.