Závěrečné práce

Dětský domov se školou

Girgoško Miroslav

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Detský domov so školou pre deti, ktoré svojím správaním nezaručujú úspešnú cestu do verejnej školy. Deti, ktoré sú navonok drzé, ale vo vnútri bojazlivé. Ide o prehovor do duše, za účelom lepšieho chovania skrz obyčajné sklo. Byť viditeľný, byť zraniteľný, je úspech k morálke a slušnosti. Natiahnuť sa v telocvični, ponaháňať v átriu, poučiť sa v učebni, pohrať sa na spoločnej chodbe, najesť sa v spoločnej jedálni sú aktivity, ktoré by mali odvrátiť myšlienky, že som uzavretý v decáku. Aby bol ich dospievajúci domov radosťou, prísnym otcom a milou matkou. Detský domov funguje na báze, že dvaja vychovávatelia nahrádzajú rodičov ôsmim deťom. Dohromady má domov kapacitu 48 detí, o ktorých by sa staralo 12 vychovávateľov, 4 učitelia, 7 kancelárskych síl, školník a upratovačka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.