Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Základní umělecká škola, Horní Počernice

Mészáros Richard

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Predmetom práce je návrh novej budovy Základnej umeleckej školy v Horních Počernicích, ktorá by do budúcna mohla nahradiť kapacitne a funkčne nedostačujúci súčasný objekt. Škola sa nachádza na pozemku ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Nová škola by tak nielenže mala ponúknuť študentom a učiteľom vhodné učebne a moderné vybavenie, ale zároveň vytvoriť prostredie, ktoré robí výučbu kvalitnejšiou. Umelecká škola spolu s koncertnými sálami obohatí mesto o nový kultúrny stánok, ktorý je využiteľný aj na konanie rôznych súťaží alebo kultúrnych akcii. Budova novej umeleckej školy je navrhnutá s ohľadom na stavebný program.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.