Závěrečné práce

Rekonstrukce a rehabilitace nekompaktního bloku v Plzni

Bc. Aleš Kouřim

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá dostavbou, rekonstrukcí a rehabilitací bloku v těsné blízkosti historického centra Plzně. V návrhu reaguji na tendence města, doplnit zástavbu a najít vhodnou občanskou vybavenost do daného místa. Blok se stává specifickým především svým tvarem, rozlohou a umístěním.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.