Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Bytový dům, blok 1 - areál přádelny Choceň

Krajíc Vojtěch

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Průmyslový areál současné přádelny má potenciál stát se významnou rozvojovou rezidenční a kulturní lokalitou města Chocně. Propojení nové sítě dopravní infrastruktury území s významnými body přilehlých komunikací zapojuje současně uzavřené území do okolního městského života. Pěší doprava je v areálu upřednostněna. Kolem významných staveb areálu jsou vytvořena veřejná prostranství Návrh se dále podrobněji zabývá koncepcí obytného bloku 1 a technickou dokumentací vybraného bytového domu v bloku 1.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.