Závěrečné práce

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ MĚSTA CHOCNĚ

Lubochkin Boris

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Choceň je město, ve kterém lidé vždycky rádi trávili čas a setkávali se mezi sebou. Město má velký podíl zeleně jak v intravilánu a extravilánu a nabízí dostatek lokalit pro rekreaci. Tématem práce je revitalizace veřejných prostranství Chocně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.