Závěrečné práce

Mateřská škola, Opatov

Štrofová Kateřina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt mateřské školky doplňuje nově navrhované urbanistické řešení s obytnou zástavbou v městské části Praha - Opatov. Hlavní vizí celého konceptu bylo vytvořit objekt v symbióze s okolním parterem, který dal také podnět hmotovému i materiálovému řešení. Návrh respektuje rozmístění hodnotných dřevin ve stávajícím parku. Celá hmota stavby vychází z kruhového tvaru koruny stromu při leteckém pohledu. Školka představuje tuto korunu, obklopenou zelení, v jejímž uzavřeném středu se nachází zahrada s herními prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.