Závěrečné práce

Dům s terasami, Litochlebské náměstí

Kazlouski Andrei

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Polyfunkční dům s terasami je součástí pěti novostaveb tvořících nové centrum lokality Opatova. Architektonické řešení návrhu vychází z analýzy pozemku a jeho orientace ke světovým stranám Dům využívá své jedinečné polohy s neuvěřitelným výhledem do krajiny. Proto byla zvolena cesta ubíraní hmoty horního jihozápadního rohu objektu pro dosazení větších terasových ploch a poskytování perfektního výhledu pro větší počet bytů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.