Závěrečné práce

Dostupné bydlení, Berlín

Kainazarova Kamilya

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním bylo navrhnout dostupné komunitní bydlení pro různé sociální, věkové a skupinové kategorie. Hlavní prioritou je vytvoření příjemného prostředí, které nejen že dokáže obohatit danou čtvrt, ale které také vytváří oázu klidu a je útočištěm před dnešním uspěchaným světem. Dalším důležitým bodem je udržitelnost – nejen ekonomická, ale také ekologická. Žijeme v době, kdy stoupá poptávka po zeleni v urbanistické struktuře. Obzvlášť ve velkých městech jako Berlín. Problémem ale jsou prostorové nároky nových parků či zahrad. Jedním z řešení je zřizování zelených prvků přímo v rámci staveb, a to pomocí zelených fasád či zelených střech. Další prioritou zelené architektury je snižování tepelných ztrát budovy, rekuperace tepla a využití alternativních zdrojů energie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.