Závěrečné práce

PODOLSKÝ PŘÍSTAV

Nerud Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je Podolský přístav. Cílem práce je návrh jeho moderní podoby a jeho kvalitního navázání na nábřeží při zachování současné funkční náplně. Zadání vychází z reálných potřeb sportovních institucí, které v přístavu sídlí, a z jejich provozních nároků. Očekávaným výsledkem je návrh přístavu a návrh vybraných nově navržených staveb v úrovni architektonické studie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.