Závěrečné práce

MUZEUM ROBOTŮ V PRAZE

Petrenko Oleksii

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce je zaměřena na návrh muzea robotů v areálu kampusu Dejvice vedle CIIRC, který vyplní prázdnou parcelu nároží ulic Jugoslávských partyzánů a Velflíkova, zároveň vytvoří nové funkce, potřebné pro fungovaní muzea a interakce mezi univerzitou a společnosti včetně investorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.