Diplomové práce

Bydlení v bývalém pivovaru

Veronika Bayerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem této diplomové práce je konverze a dostavba areálu bývalého císařského pivovaru v Buštěhradu a úprava jeho nejbližšího přilehlého okolí. Studie zpracovává adaptaci historické budovy na objekt pro bydlení s doplňkovou sociálně-kulturní a komerční funkcí v parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.