Závěrečné práce

NOVÉ MLÝNY KUTNÁ HORA

Speller Anastasia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ve svém návrhu se zabývám revitalizaci a znovuobjevením areálu Nových Mlýnu v Kutné Hoře - vodního mlýnu na atraktivním místě v centru města. V rámci projektu vytvářím dvě funkce - hotel a wellness. Zvolený provoz má sloužit místem pozastavení návštěvníků města i novou atraktivitou pro místní obyvatelé.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.