Diplomové práce

Návrh zařízení pro mechanickou úpravu vody AQ3

BcA. Kryštof Veis

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Optimalizace jednotek AQ3 do domácnosti, návrh značky a základní vizuální identity, analýza použití pro humanitární účely. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.