Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

KONVERZE BÝVALÉHO PIVOVARU V JANOVICÍCH U RÝMAŘOVA

Šmardová Eliška

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavní myšlenkou diplomního projektu je revitalizace dvora a nové využití objektu pivovaru a bývalých stájí tak, aby došlo k navýšení atraktivity a zvýšení cestovního ruchu místa i zachování historických a architektonických hodnot zámeckého areálu. Janovicím je navráceno vaření piva v podobě moderního minipivovaru doplněného o restauraci s pivnicí v rozsáhlých klenutých pivovarnických humnech. V patře se rozprostírá multifunkční sál pro pořádání přednášek, konferencí, či oslav. Ve dvoupatrovém pozdně barokním krovu se ukrývá expozice historie pivovarnictví a Rýmařovska. Nejen pro návštěvníky objektu, ale i pro milovníky přírody Jeseníků je doslova v troskách bývalých stájí vybudován drobný penzion. Práce má tři části: nejprve byly zpracovány analýzy lokality, poté následoval stavebně-historický průzkum bývalého pivovaru a posléze architektonický návrh nového využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.