Závěrečné práce

ADAPTÁCIA PRAHY 7 NA ZMENU KLIMY

Žiško Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zaobírá opatřeními, způsoby a principy adaptace měst na změnu klimatu. Práce představuje důvody adaptace a definuje způsoby a principy adaptace. Cílem práce je analyzovat území městské části Prahy 7 a demonstrovat vybraná opatření v rovině prostorového plánovaní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.