Závěrečné práce

PRODUKT ZAMĚŘENÝ NA ERGONOMII RUKY

Milotová Denisa

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem řešení kování dveřních křídel. Návrh se soustředí na vizuální jednoduchost a snadnou manipulaci. Součástí práce je také zamyšlení a návrh řešení elektronického zámku a jeho využití. Výsledkem práce bude kolekce kování sjednocená napříč exteriérem a interiérem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.