Závěrečné práce

SET PRO FINE DINING

Thi Ngoc

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem mé diplomové práce je stolování ve fine-diningových restauracích a zkoumání gastronomie jako formy zážitku. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit set nádobí, který by umocnil senzorický požitek při jezení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.