Závěrečné práce

Tržnice Praha

Bc. Pavla Krásová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomový projekt zpracovává téma nové tržnice pro Prahu. Zatímco v jiných městech -hlavně v zahraničí- bývají tržnice navštěvované, živé, lákavé a oblíbené jak u místních, tak schopné přitáhnout turisty, v Praze stavba tohoto typu chybí. Zároveň je stále populárnější fenomén tzv. farmářských trhů a poptávka po kvalitních potravinách roste. Pozemek, na který bude projekt zpracováván, se nachází na Malé Straně. S tím souvisí hledání odpovědí na to, jak stavět v historickém centru Prahy, jak využít jeho rezervy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.