Závěrečné práce

ČESKÝ TĚŠÍN

Chmielová Michaela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem vize budoucího rozvoje města Český Těšín na území vymezeném ulicemi Frýdecká, Jablunkovská a Slovenská. V současné době se jedná o urbanisticky nesourodou strukturu v blízkosti centra města. V závěrečné práci hledám vhodné využití pro oblast s industriální minulostí podél železnice. Rozšiřuji cestní síť pro snadnější prostupnost územím. Propojuji sídliště Svibice s centrem města, vytvářím rekreační plochy zeleně pro volný čas obyvatel a navrhuji dotvoření oblasti “Zlatého trojúhelníku” u autobusového nádraží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.