Závěrečné práce

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO ZIMNÍHO STADIONU V TELČI

Říhová Hana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Proměna areálu bývalého zimního stadionu na park s knihovnou. Vyřešení parkování velkého množství aut a zkvalitnění veřejných prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.