Závěrečné práce

Krematorium Ďáblice

Bc. Tomáš Valenta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nová budova krematoria a rozšíření kubistického hřbitova v Ďáblicích. Pro koho jsou dnes pohřby? Mají hlubší smysl nebo jde jen o zbavení se těla? Jakou roli má obřad? Existuje posmrtný život? V naší, mnou známé mladé společnosti, spíše ne. Projekt proto vytváří scénu, která je určena převážně pro svět živých.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.