Závěrečné práce

ZAHUŠTĚNÍ ZÁSTAVBY ZA KOSTELEM SV. MIKULÁŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Laubová Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Doplnění vhodné struktury pro navrácení kompaktnosti centra města. Znovu odhalený městský náhon, dříve oddělující křesťanskou a židovskou část města. Penzion s pivnicí, nové náměstí a veřejný dvorek na severu řešeného území pro potkání místních i turistů. Návrat funkce setkávání v místě zničeného centra židovského ghetta. Základní umělecká škola a veřejná zahrada u kostela na jihu řešeného území. Místo pro výuku, modlitbu i uvolnění.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.