Závěrečné práce

Administrativní komplex, Vršovice

Schneider Albert

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem administrativní budovy na pozemku v městské části Praha-Vršovice. Objekt navazuje na okolní zástavbu a naplňuje urbanistické řešení studie vypracované na FA ČVUT. Budova disponuje sedmi nadzemními podlažími a poskytuje v oblasti prostory pro kancelářské využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.