Závěrečné práce

Bydlení Podbělohorská

Kučera Josef

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bydlení Podbělohorská_ Hledání zahradního města skrze kontext blízký i vzdálený. Prefabrikace z dřevěných CLT panelů. Velkorysý vnější prostor přilepený k jednoduše uspořádaným bytům. Výhledy. Jih. Balkony. Přírodniny. Vinohrad. Vůně dřeva. Koloběh. Jak nastavit standart bydlení? Standart života? Je to vesnice ve městě? Město ve městě? Sad ve městě? Jedna správná odpověď neexistuje a hledání připomíná teorii externismu. Úporná snaha odpárat balast a zaostřit na podstatné. Nejblíž k tomu má čerstvý vzduch a vitamin D. Iterace jako jediné možné náhody a čerstvé jablko k tomu_

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.