Závěrečné práce

OBCHODNÍ DŮM

Pavliš Michael

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem obchodního domu na trojúhelníkové proluce mezi ulicemi Na Moráni a Pod Slovany v Praze. Cílem práce je nalezení vhodné formy pro atypickou parcelu a fungující prostorové uspořádání pro „Dům jídla“. Blok obsahuje trhy, trvalý prodej jídla, food courty, restauraci a další prostory potřebné k fungování objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.