Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

PORODNÍ DŮM NA HANSPAULCE

Kačena Sophia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh porodního domu, jako alternativy prostředí pro přirozený fyziologický porod. Tato typologie v České republice zatím není uvedena v praxi, na rozdíl od zahraničí, kde je tato forma zdravotnického zařízení běžná. Porodní dům nabízí rodičkám intimní atmosféru, známé prostředí a pocit bezpečí. Zároveň je také komunitním a edukačním centrem pro rodiny před porodem i po něm. Zadaná parcela se nachází v Praze na Hanspaulce v mírném svahu, kde je do budoucna plánována nová vilová zástavba.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.