Závěrečné práce

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH - KOMPLEXNÍ SYSTÉM PARKOVÁNÍ

Remeš Petr

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh parkovacího systému pro obec Deštné v Orlických horách a přilehlé okolí zahrnuje propojení pěti samostatných parkovišť do jednoho funkčního celku, který funguje na principu záchytných parkovišť a kyvadlové dopravy. Návrh zahrnuje jak kultivaci stávajících ploch, tak doplnění o nové plochy, případně i stavby. Do území zároveň doplňuje nezbytné zázemí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.