Závěrečné práce

OBNOVA HOSPODÁŘSKÉHO DVORA SEDLEC

Frčková Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dvůr Sedlec je návrhem komunitního hospodářství v místě bývalého panského dvora. Komplex navržených budov se sestává z hospodářské a obytné části. Hospodářská část je navržena s ohledem na dosažení částečné potravinové soběstačnosti komunity, obytné stavby odrážejí princip vícegeneračního bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.