Závěrečné práce

PROLUKA PALÁRIKOVA

Alexandra Nina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomovej práce je návrh bytového domu v Nitre, v tesnej blízkosti pešej zóny – centrum. Jedná sa o doplnenie prieluky, ktorá bola v minulosti vybúraná, pre vznik dnešnej dopravnej ulice. Doplnením ulice tak opäť vznikne kompaktná zástavba. Okrem hlavnej funkcie bývania v horných podlažiach, obsahuje aj priestory pre komerciu, čím vytvára aktívny parter k priľahlej pešej zóne.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.