Závěrečné práce

BYTOVÝ DŮM V PROLUCE - STRAKONICE

Halgaš Pavel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je novostavba bytového domu v proluce na Velkém náměstí ve Strakonicích. Nyní parcela slouží jako parkoviště a občasné místo pro prodejní stánek. Jedná se o místo s obrovským potenciálem a skvělou občanskou vybaveností. Hlavním cílem této práce je zacelit jizvu ve stávající struktuře a zároveň využít potenciál budoucího rozvoje navazujícího brownfieldu - a vytvořit tak kvalitní bydlen v místě, kde se člověk obejde bez každodenního sedání za volant. Zároveň v rámci směřování k udržitelnosti ve stavebnictví se snažím používat materiály na bázi dřeva a počítám s využitím moderních technologií pro šetrné vytápění a šetření pitné vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.