Závěrečné práce

REGENERACE VÝCHODNÍ ČÁSTI CENTRA MĚSTA LOUNY

Kutnerová Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Koncept řeší regeneraci východní části centra města Louny, kde se v dnešní době nachází jeden z hlavních dopravních uzlů města, autobusové nádraží, které je v současné době k potřebám města předimenzované. Zároveň řešenému území chybí kontrola veřejného pořádku, hlavně právě v okolí autobusového nádraží a parku Ryneček. Obecně se ve městě pohybuje spousta lidí převážně automobily, cílem tedy bylo i zatraktivnit stávající ulice a navrhnout nové veřejné plochy, které by návštěvníky lákaly. Návrh se zabývá propojením nově vznikajících veřejných prostranství s novou i stávající zástavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.