Výstava ateliérových prací

NEMOCNICE LETŇANY - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

Jakub Skočdopole

Anotace

Návrh dvoulůžkového pokoje navazuje na projekt nemocnice budoucnosti do Letňan. Zabývá se detailním řešením interiéru v podobě materiálového, barevného a konstrukčního řešení veškerého vybavení pokoje, výběrem a rozmístěním svítidel a označením a vybráním veškerých prvků interiéru. Hlavní důraz je kladen na vytvoření příjemného, příznivého prostředí a tím co nejvíce zlepšit kvalitu pobytu nemocného.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha